Przemówienie Komisarza Ipanienki-Ingawaara na I Zjeździe PAATS

Towarzyszki i Towarzysze, krótko i w żołnierskich słowach: witam Was na I Zjeździe Państwowego Aparatu Autokracji Totalitarno-Socjalistycznej. Witam w szczególności Towarzyszki Wicekomisarki i Towarzyszy Wicekomisarzy, a także wszystkie Podkomisarki i wszystkich Podkomisarzy zgromadzonych dzisiaj we Władymirabadzie!

Towarzyszki i Towarzysze, czym jest autokracja totalitarno-socjalistyczna? Otóż Wieczny Przywódca wielokrotnie mawiał, że autokracja totalitarno-socjalistyczna to system, który spełnia istotna rolę w kształtowaniu modelu rozwoju i spełnia ważne zadania w wypracowaniu kierunków postępu prac.

Niegasnąca i przełomowa myśl Wiecznego Przywódcy, inspirowana naukami towarzysza Wandy, pociąga za sobą proces wdrażania i unowocześniania modelu rozwoju Krakozji Stepowej w duchu autokracji totalitarno-socjalistycznej. Nie przedłużając: praktyka dnia codziennego dowodzi, że kapitalista myli się zawsze i trzeba być idiotą, żeby w takim kapitalizmie żyć, o czym warto pamiętać w kontekście zmanipulowanych sondaży.

Aby już nie przedłużać, przejdźmy do sedna. Otóż, Towarzyszki i Towarzysze, musimy jasno i stanowczo powiedzieć naszym kobietom, mężczyznom, starcom i dzieciom, że osoby zdrowe zarażają się klasową niepełnosprawnością od kapitalistów, tak że dowolną głupotę można im wcisnąć. Wagi i znaczenia tych problemów nie trzeba szerzej uzasadniać, zaś założenia naszej misji odpowiadają potrzebom społeczeństwa. W autokracji totalitarno-socjalistycznej musimy zrobić wszystko, by oszczędzić ludzkości kolejnych konwulsji.

Na zakończenie chciałem tylko dodać, że troska Państwowego Aparatu Autokracji Totalitarno-Socjalistycznej, a szczególnie stały wzrost ilości i zakresu naszej aktywności, wymaga specyzowania i określenia nowych propozycji systemu powszechnego uczestnictwa, mając na uwadze róznorodne i bogate doświadczenia, zarówno postępowego ludu pracującego miast i wsi, jak i Towarzyszek i Towarzyszy.

Tak nam dopomóż Wieczny Przywódco, Wieczny Sekretarzu i towarzyszu Wando!

To mówiłem ja, Jezus Pedael Ipanienko-Ingawaar, Komisarz Stepowej Krakozyjskiej Żuzypospolitej Ludowej.

Maciej II w Krakozji

Król Dreamlandu Maciej II odwiedził w poniedziałek 19 sierpnia Illianowiczowsk III Stepowy w czasie oficjalnej jednodniowej wizyty. Gościa z zagranicy uroczyście podjął Komisarz Stepowej Krakozyjskiej Żuzypospolitej Ludowej, który pokazał przywódcy postępy w budowie III Krakozji Stepowej.

Około godziny 7:55 Komisarz Stepowej Krakozyjskiej Żuzypospolitej Ludowej powitał chlebem i solą króla Dreamlandu Macieja II, znanego także jako Helmuta Pohla. Przywódcy uścisnęli sobie dłonie i wygłosili krótkie przemowy powitalne do zgromadzonego tłumu na płycie lotniska w Illianowiczowsku III Stepowym.

Komisarz Ipanienko-Ingawaar pokazuje królowi Maciejowi II rozbudowujący się Illianowiczowsk III Stepowy.

Podczas wspólnego lunchu z dziennikarzami, przywódcy opowiadali o wzajemnej relacji prywatnej, a także zapewnili o wzajemnym poszanowaniu niezależności Królestwa Dreamlandu i III Krakozji Stepowej. Komisarz Ipanienko-Ingawaar, pytany o oskarżenia o zdradę stanu w Wandystanie, jakie pod adresem Komisarza kieruje prezydentka Paulina Laura Emilia, podkreślił, że Krakozowie mieli pełne prawo do wyprowadzki z Wandystanu i do osiedlenia się na dziewiczych rejonach świata, a Krakozyjska Żuzpospolita Ludowa nie jest tym samym co opustoszałe Illianowiczańskie Żuzy Krakozji. „Działania Prezytentki są niewandne, i to w chuj” – zaznaczył Komisarz SKŻL.

Podczas wizyty w Ludowej Spółdzielni Kumysu Rekreacyjnego im. Illianowicza obaj przywódcy mieli okazję dokonać oficjalnej inspekcji zakładu. Prace LSKR zostały ocenione jako wzorowe, tak jak wzorowe – zdaniem przywódców Dreamlandu i Krakozji – były w smaku degustacyjne produkty spółdzielni. Komisarz Ipanienko-Ingawaar i król Maciej II wznieśli uroczysty toast za pomyślność obu krajów.

Niestety, z powodu burzowej pogody, która nawiedziła Illianowiczowsk III Stepowy w godzinach popołudniowych, odwołano zaplanowane na godzinę 15:30 przemówienie obu przywódców na placu Illianowicza, a Maciej II udał się w towarzystwie Ipanienki-Ingawaara z powrotem na Międzynarodowy Port Lotniczy im. Władimira Karola Illianowicza, gdzie oficjalnie pożegnano dreamlandzkiego gościa. Maciej II otrzymał w darze od postępowego ludu pracującego miast i wsi Krakozji Stepowej skromny podarunek w postaci kontenera kumysu „Illianowiczówka”.

Z ostatniej chwili: państwowy aparat autokracji totalitarno-socjalistycznej prowadzi śledztwo w sprawie pogorszenia warunków atmosferycznych, które ma zbadać możliwy udział osób trzecich w sprowadzeniu burzy nad Illianowiczowsk III. Apelujemy do ludności cywilnej o udzielenie funkcjonariuszom wszelkich informacji, które mogą doprowadzić do wykrycia ewentualnych sprawców pogorszenia pogody.

Maciej II odwiedzi Krakozję

Biuro Komisarza Krakozyjskiej Żuzypospolitej Ludowej poinformowało w środę, że król Dreamlandu Maciej II odwiedzi Krakozję 19 sierpnia.

Wicekomisarz propagandy potwierdził oficjalnie, że król Dreamlandu przyjął zaproszenie Komisarza Ipanienki-Ingawaara i 19 sierpnia przyjedzie z oficjalną jednodniową wizytą do Illianowiczowska III.

Król weźmie udział w szeregu spotkań wraz z Komisarzem KŻL, w tym z dziennikarzami. Król odwiedzi też wspólnie z Komisarzem Ipanienką-Ingawaarem Ludową Spółdzielnię Kumysu Rekreacyjnego im. Illianowicza, gdzie dokonają oficjalnej inspekcji zakładu i degustacji krakozyjskich trunków. Na koniec wizyty przewidziane jest przemówienie obu przywódców.

Wicekomisarz propagandy podkreślił w komunikacie przesłanym do Gazety „Prawda”, że jest to pierwsza w historii wizyta dreamlandzkiej głowy państwa w Krakozji.

(GP)

Create your website at WordPress.com
Rozpocznij