Maý 1. – Rabota Baýram’eñ

Wielka manifestacja pod hasłami zgody, porozumienia i pracy we wspólnej walce o pokój i autokrację totalitarno-socjalistyczną przeszła przez ulice Władymirabadu z okazji 1 maja. Miliony Krakozów Stepowych uczciło uroczystymi obchodami Święto Pracy.

PARADA MILITARNA Z OKAZJI 1 MAJA

W ramach uczczenia kolejnej pierwszomajówki Państwowy Aparat Autokracji Totalitarno-Socjalistycznej zadecydował o wprowadzeniu nowych symboli państwowych Krakozji Stepowej: emblematu, flagi i sztandaru. Z tej okazji Komisarz SKŻL uroczyście podniósł nową flagę Krakozji Stepowej, która nawiązuje do tradycyjnej symboliki Krakozów.

NOWA FLAGA KRAKOZJI STEPOWEJ

Komisarz SKŻL wygłosił także krótkie przemówienie do zgromadzonego postępowego ludu pracy Krakozów Stepowych. – Wyższe założenia ideowe, a także konsultacja z szerokim aktywem pociąga za sobą proces wdrażania i unowocześniania systemu powszechnego uczestnictwa w pracy, podobnie wzmocnienie i rozwijanie struktur państwowych pomaga w umacnianiu autokracji totalitarno-socjalistycznej – powiedział Komisarz.

Stepowa Kolej Międzymiastowa: Rusza budowa!

Państwowy Aparat Autokracji Totalitarno-Socjalistycznej, w trosce o byt i szczęśliwe jutro Krakozów Stepowych, powziął wiekopomną inicjatywę budowy kompletnej sieci kolejowych połączeń międzymiastowych. Czyn budowy SKM osobiście nadzoruje komisarz Ipanienko-Ingawaar.

Schemat docelowego układu połączeń SKM

W ramach kompleksowego projektu Stepowa Kolej Międzymiastowa połączy ze sobą wszystkie miejscowości Krakozji Stepowej, tworząc dwie linie: czerwoną (Saparguły Gulegulewicz Krakozow-Wieś ↔ Władymirabad) i zieloną (Kumys-Zdrój ↔ Wandna Opatrzność). Dodatkowo plany SKM przewidują powstanie linii międzynarodowej łączącej Władymirabad z pobliską stolicą Gnomii – Wałbrzychem (linia złota, zwana Linią Przyjaźni).

Projekt przewiduje, że na liniach krajowych pociągi będą kursowały w obu kierunkach: w godzinach szczytu co pół godziny, zaś poza godzinami szczytu co godzinę. Państwowy Aparat Autokracji Totalitarno-Socjalistycznej, dzięki wskazówkom komisarza Ipanienki-Ingawaara, zatroszczył się również o połączenia nocne – te będą obsługiwane kursami co dwie godziny w obu kierunkach.

W ramach umacniania przyjaźni Krakozji Stepowej z innymi postępowymi narodami Mikroświata, Państwowy Aparat Autokracji Totalitarno-Socjalistycznej zapowiedział ogłoszenie przetargu na zakup, dostarczenie i serwisowanie pociągów dla powstającej SKM. Infrastrukturę kolejową, tj. tory, trakcję, perony i infrastrukturę uzupełniającą, wybuduje zaś aktyw robotniczy ze wszystkich stron Krakozji Stepowej.

Dzięki ludowej inicjatywie budowy SKM, Krakozowie Stepowi stworzą sobie jeszcze lepsze warunki do szczęśliwego, pomyślnego i zrównoważonego rozwoju, niosąc rewolucyjny czyn zapoczątkowany przez tow. Illianowicza i tow. Wandę w stronę wszystkich frontów walki o wolność mikroświata.

Otwarcie konsulatu w Hipsterdorfie

17 grudnia 2019 roku odbyło się uroczyste otwarcie nieoficjalnego Konsulatu Honorowego Krakozji Stepowej w Hipsterdorfie (Dreamland). Funkcję pełniącego obowiązki nieoficjalnego Konsula Honorowego pełni Komisarz SKŻL Jezus Pedael Ipanienko-Ingawaar.

Uroczystej inauguracji działalności konsulatu dokonał Komisarz SKŻL Jezus Pedael Ipanienko-Ingawaar. Otwarcie uświetnił reprezentant rady miasta Hipsterdorfu Jezus Pedael Ipanienko-Ingawaar, a także przedstawiciele Państwowego Aparatu Autokracji Totalitarno-Socjalistycznej Krakozji Stepowej i lokalni mieszkańcy.

– Hipsterdorf odgrywa niezwykle istotną rolę w zawiązaniu stepowo-dreamlandzkich relacji – mówi Komisarz SKŻL. – Tutaj właśnie działam jako mieszkaniec Dreamlandu. Dynamicznie rozwija się turystyka pomiędzy Hipsterdorfem a Krakozją Stepową oraz wymiana studencka między Hipsterdorfem a Władymirabadem.

Nieoficjalny konsulat honorowy Stepowej Krakozyjskiej Żuzypospolitej Ludowej w Hipsterdorfie został powołany w celu rozpatrywania wniosków wizowych składanych przez obywateli Królestwa Dreamlandu. Serdecznie zapraszamy o ubieganie się o wizę do Krakozji Stepowej.

Wiza do Krakozji Stepowej jest dokumentem wydanym przez Ambasadę lub Konsulat Stepowej Krakozyjskiej Żuzypospolitej Ludowej w formie chipowej karty, który uprawnia do starania się o wjazd na terytorium Krakozji Stepowej. Wiza do Krakozji Stepowej nie gwarantuje wjazdu do Krakozji Stepowej. Posiadanie ważnej wizy do Krakozji Stepowej oznacza jedynie, że Państwa podanie wizowe zostało rozpatrzone przez konsula stepowego, który stwierdził, że mogą Państwo podróżować do punktu granicznego i ubiegać się o zezwolenie na wjazd w konkretnym celu. Wyłącznie stepowy urzędnik imigracyjny Państwowego Aparatu Autokracji Totalitarno-Socjalistycznej jest uprawniony do wydania zezwolenia na wjazd do Krakozji Stepowej i decyzji jak długo może trwać dany pobyt, które zapisywane są w stepowym migracyjnym systemie teleinformatycznym.

Aby ubiegać się o wizę do Krakozji Stepowej, należy złożyć wniosek bezpośrednio w biurze Konsulatu, w którym zostaną zawarte następujące informacje: imię/imiona, nazwisko, obywatelstwo/obywatelstwa, typ wizy (T/T, BIZ, D-1, D-2, S-A, SPV), przewidywana długość pobytu, przewidywany termin wjazdu i wyjazdu.

Adres Konsulatu:

https://forum.dreamland.net.pl/viewtopic.php?t=11073&p=81661#81661

Nota protestacyjna przesłana do Królestwa Dreamlandu

Władymirabad, 14.12.2019

Obrazek

Stepowa Krakozyjska Żuzpospolita Ludowa
Krakozə Dələc§øl Adamdar Jyzpyblika’señ
Stypas Krakozias Lūdovas Žuząpublikas

NOTA PROTESTACYJNA

W dniu dzisiejszym Nadzwyczajne Kolegium Ludowe ds. Pikseli Państwowego Aparatu Autokracji Totalitarno-Socjalistycznej Stepowej Krakozyjskiej Żuzypospolitej Ludowej ze zdumieniem przyjęło informację o wczorajszym roszczeniu terytorialnym Królestwa Dreamlandu wysuniętemu względem obszaru funkcjonującego od 11.08.2019 pod jurysdykcją Stepowej Krakozyjskiej Żuzypospolitej Ludowej: (link).

W związku z powyższym uprzejmie wzywamy Królestwo Dreamlandu do cofnięcia roszczeń terytorialnych wobec Stepowej Krakozyjskiej Żuzypospolitej Ludowej. W przypadku, uchowaj Wando, niecofnięcia roszczeń, o których mowa w nocie protestacyjnej, Państwowy Aparat Autokracji Totalitarno-Socjalistycznej będzie musiał zakwalifikować informację, o której mowa w nocie protestacyjnej, jako akt agresji względem Stepowej Krakozyjskiej Żuzypospolitej Ludowej, i podjąć stosowne kroki (dream. steppity steps) w razie wtargnięcia Dreamlandczyków do Krakozji Stepowej jak do siebie, tj. bez ważnej wizy turystycznej/biznesowej.

Z totalitarno-socjalistycznym pozdrowieniem:

JPII

Przemówienie Komisarza Ipanienki-Ingawaara na I Zjeździe PAATS

Towarzyszki i Towarzysze, krótko i w żołnierskich słowach: witam Was na I Zjeździe Państwowego Aparatu Autokracji Totalitarno-Socjalistycznej. Witam w szczególności Towarzyszki Wicekomisarki i Towarzyszy Wicekomisarzy, a także wszystkie Podkomisarki i wszystkich Podkomisarzy zgromadzonych dzisiaj we Władymirabadzie!

Towarzyszki i Towarzysze, czym jest autokracja totalitarno-socjalistyczna? Otóż Wieczny Przywódca wielokrotnie mawiał, że autokracja totalitarno-socjalistyczna to system, który spełnia istotna rolę w kształtowaniu modelu rozwoju i spełnia ważne zadania w wypracowaniu kierunków postępu prac.

Niegasnąca i przełomowa myśl Wiecznego Przywódcy, inspirowana naukami towarzysza Wandy, pociąga za sobą proces wdrażania i unowocześniania modelu rozwoju Krakozji Stepowej w duchu autokracji totalitarno-socjalistycznej. Nie przedłużając: praktyka dnia codziennego dowodzi, że kapitalista myli się zawsze i trzeba być idiotą, żeby w takim kapitalizmie żyć, o czym warto pamiętać w kontekście zmanipulowanych sondaży.

Aby już nie przedłużać, przejdźmy do sedna. Otóż, Towarzyszki i Towarzysze, musimy jasno i stanowczo powiedzieć naszym kobietom, mężczyznom, starcom i dzieciom, że osoby zdrowe zarażają się klasową niepełnosprawnością od kapitalistów, tak że dowolną głupotę można im wcisnąć. Wagi i znaczenia tych problemów nie trzeba szerzej uzasadniać, zaś założenia naszej misji odpowiadają potrzebom społeczeństwa. W autokracji totalitarno-socjalistycznej musimy zrobić wszystko, by oszczędzić ludzkości kolejnych konwulsji.

Na zakończenie chciałem tylko dodać, że troska Państwowego Aparatu Autokracji Totalitarno-Socjalistycznej, a szczególnie stały wzrost ilości i zakresu naszej aktywności, wymaga specyzowania i określenia nowych propozycji systemu powszechnego uczestnictwa, mając na uwadze róznorodne i bogate doświadczenia, zarówno postępowego ludu pracującego miast i wsi, jak i Towarzyszek i Towarzyszy.

Tak nam dopomóż Wieczny Przywódco, Wieczny Sekretarzu i towarzyszu Wando!

To mówiłem ja, Jezus Pedael Ipanienko-Ingawaar, Komisarz Stepowej Krakozyjskiej Żuzypospolitej Ludowej.

Maciej II w Krakozji

Król Dreamlandu Maciej II odwiedził w poniedziałek 19 sierpnia Illianowiczowsk III Stepowy w czasie oficjalnej jednodniowej wizyty. Gościa z zagranicy uroczyście podjął Komisarz Stepowej Krakozyjskiej Żuzypospolitej Ludowej, który pokazał przywódcy postępy w budowie III Krakozji Stepowej.

Około godziny 7:55 Komisarz Stepowej Krakozyjskiej Żuzypospolitej Ludowej powitał chlebem i solą króla Dreamlandu Macieja II, znanego także jako Helmuta Pohla. Przywódcy uścisnęli sobie dłonie i wygłosili krótkie przemowy powitalne do zgromadzonego tłumu na płycie lotniska w Illianowiczowsku III Stepowym.

Komisarz Ipanienko-Ingawaar pokazuje królowi Maciejowi II rozbudowujący się Illianowiczowsk III Stepowy.

Podczas wspólnego lunchu z dziennikarzami, przywódcy opowiadali o wzajemnej relacji prywatnej, a także zapewnili o wzajemnym poszanowaniu niezależności Królestwa Dreamlandu i III Krakozji Stepowej. Komisarz Ipanienko-Ingawaar, pytany o oskarżenia o zdradę stanu w Wandystanie, jakie pod adresem Komisarza kieruje prezydentka Paulina Laura Emilia, podkreślił, że Krakozowie mieli pełne prawo do wyprowadzki z Wandystanu i do osiedlenia się na dziewiczych rejonach świata, a Krakozyjska Żuzpospolita Ludowa nie jest tym samym co opustoszałe Illianowiczańskie Żuzy Krakozji. „Działania Prezytentki są niewandne, i to w chuj” – zaznaczył Komisarz SKŻL.

Podczas wizyty w Ludowej Spółdzielni Kumysu Rekreacyjnego im. Illianowicza obaj przywódcy mieli okazję dokonać oficjalnej inspekcji zakładu. Prace LSKR zostały ocenione jako wzorowe, tak jak wzorowe – zdaniem przywódców Dreamlandu i Krakozji – były w smaku degustacyjne produkty spółdzielni. Komisarz Ipanienko-Ingawaar i król Maciej II wznieśli uroczysty toast za pomyślność obu krajów.

Niestety, z powodu burzowej pogody, która nawiedziła Illianowiczowsk III Stepowy w godzinach popołudniowych, odwołano zaplanowane na godzinę 15:30 przemówienie obu przywódców na placu Illianowicza, a Maciej II udał się w towarzystwie Ipanienki-Ingawaara z powrotem na Międzynarodowy Port Lotniczy im. Władimira Karola Illianowicza, gdzie oficjalnie pożegnano dreamlandzkiego gościa. Maciej II otrzymał w darze od postępowego ludu pracującego miast i wsi Krakozji Stepowej skromny podarunek w postaci kontenera kumysu „Illianowiczówka”.

Z ostatniej chwili: państwowy aparat autokracji totalitarno-socjalistycznej prowadzi śledztwo w sprawie pogorszenia warunków atmosferycznych, które ma zbadać możliwy udział osób trzecich w sprowadzeniu burzy nad Illianowiczowsk III. Apelujemy do ludności cywilnej o udzielenie funkcjonariuszom wszelkich informacji, które mogą doprowadzić do wykrycia ewentualnych sprawców pogorszenia pogody.

Maciej II odwiedzi Krakozję

Biuro Komisarza Krakozyjskiej Żuzypospolitej Ludowej poinformowało w środę, że król Dreamlandu Maciej II odwiedzi Krakozję 19 sierpnia.

Wicekomisarz propagandy potwierdził oficjalnie, że król Dreamlandu przyjął zaproszenie Komisarza Ipanienki-Ingawaara i 19 sierpnia przyjedzie z oficjalną jednodniową wizytą do Illianowiczowska III.

Król weźmie udział w szeregu spotkań wraz z Komisarzem KŻL, w tym z dziennikarzami. Król odwiedzi też wspólnie z Komisarzem Ipanienką-Ingawaarem Ludową Spółdzielnię Kumysu Rekreacyjnego im. Illianowicza, gdzie dokonają oficjalnej inspekcji zakładu i degustacji krakozyjskich trunków. Na koniec wizyty przewidziane jest przemówienie obu przywódców.

Wicekomisarz propagandy podkreślił w komunikacie przesłanym do Gazety „Prawda”, że jest to pierwsza w historii wizyta dreamlandzkiej głowy państwa w Krakozji.

(GP)

Create your website at WordPress.com
Rozpocznij